موردی برای نمایش وجود ندارد.

(پروفیل بر)Broadband

ترتیب نمایش:

(پروفیل بر)Broadband

کاربرد در خدمات فولادی کارخانجات متوسط و بزرگ،کارگاه ها و تعمیرگاه ها

مواد مورد برش;

فولاد های کربنی، فولاد های کرمی، فولاد چهار پهلو فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ (استیل )، فولاد نیکلی لوله ها از جنس های مختلف.