بهینه سازی کارکرد تیغه ها


دلیل خورد شدگی یا صاف شدن دندانه ها :1-اگر تیغه اره ای با تعداد دندانه ای بیش  ازحد یا تیغه اره ای با تعداد دندانه هایی کم جهت برش استفاده شود و بدون توجه به نوع متریال ،تیغه اره ای با تعداد  تعداد دندانه هایی غیر استاندارد انتخاب  شود  باعث صاف شدگی یا خورد شدگی دندانه ها می شود. 

2- اگر قسمت های مختلف دستگاه برش به طور صحیح به همدیگر متصل نشود 

3-اگر سرعت برش به طور صحیح و استاندارد برای دستگاه تعریف نشود برای مثال دستگاه با سرعت خیلی بالا یا خیلی پایین استفاده شود در این صورت باعث خوردشدگی یا صاف شدگی دندانه ها  میشود.

4- اگر اره های نواری به همدیگر به طور صحیح جوش نشوند.

5-اگر فرچه سیمی برای تمیز کردن به صورت صحیح کار نکند در این صورت براده های تولید شده باعث ایجاد فشار به گیرها میشود و در نهایت باعث خوردشدگی دندانه ها میگردد.

6- اگر مایع سرد کننده درست و صحیح در محل برش متمرکز نگردد.  

7- سمت و جهت برش تیغه اره ها باید به طور صحیح بر روی دستگاه سوار شود اپراتور محترم باید به جهت برش دندانه های تیغه اره توجه مضاعف داشته باشد که جهت حرکت دوّاری دستگاه برش باید هماهنگ با جهت دندانه های تیغه اره باشد.غیر اینصورت باعث خورد شدگی شدید تیغه اره می شود.


عواملی که باعث شکسته شدن جوش تیغه اره نواری میگردد عبارت است از :


1-بازو های راهنمای دستگاه برش مستهلک شده باشند(بلبرینگ ها یا تیغچه ها)  نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشند.

2-تنظیمات بازو های راهنما به درستی توسط شخص اپراتور یا مسئول دستگاه انجام نشود.  

3- نسبت اندازه ی چرخ های راهنما(فلکه ها) به تسمه نواری مناسب نباشد.

4- تیغه اره نواری خیلی سفت بر روی دستگاه نصب شود یعنی ضریب آزادی تسمه نواری کمتر شود.

5-سرعت برش خیلی بالا باشد .

6- جوش تیغه اره ها در کارگاه های غیر استاندارد و با مواد غیر استاندارد و توسط افراد غیر متخصص انجام شود.

7-در فصول سرما به هنگام بی باری دستگاه تیغه اره ها می بایست شل شوند تا تغییرات دمایی باعث شکستی از محل جوش شدگی نشود.

علل شکسته شدن تیغه اره ها از پهنا:1-استفاده از تیغه اره های مستهلک و کهنه و کند.

2-طریقه و زاویه برش ناصحیح برای برش .

3-تنظیمات نادرست و غیر اصولی بازو های راهنمای دستگاه برش 

4- معیوب بودن بازو های راهنما

5- تنظیم ناصحیح سرعت برش افراط و یا  تفریط در سرعت برش و انتخاب سرعت غیر استاندارد.

6-استفاده از تیغه اره هایی که داندانه هایش صاف یا خورد شده باشد.

7-تنظیم خیلی سفت اره نواری بر روی دستگاه برش.

8-استفاده از گیر هایی به غیر از شکل مربع .

9--در فصول سرما به هنگام بی باری دستگاه تیغه اره ها می بایست شل شوند تا تغییرات دمایی باعث شکستی از پهنا  نشود.


عواملی که باعث کند شدن دندانه ها میشوند:

1-طریقه ناصحیح برش از حیث زاویه برش .

2- اگر جریان آب صابون یا هر مایع خنک کننده متمرکز یا متداوم نباشد.

3- اگر سرعت برش ، زاویه برش و دندانه های تیغه اره نواری به طور صحیح انتخاب  نشده باشند.

4- اگر تیغه اره نوار ی شل یا سفت در روی دستگاه نصب گردد.
عواملی که باعث برش نامنظم یا رگه دار میشوند:
1-اگر سرعت برش و سرعت چرخش تسمه نواری روی دستگاه شدیداً بالا یا پایین باشد.

2-اگر زاویه و طریقه برش استاندارد نباشد.

3-اگر تیغه اره ها کند یا معیوب باشد.

4- اگر فرچه سیمی درست عمل نکند.

5- در نهایت اگر جوش تیغه اره ها در کارگاه های غیر استاندارد و با مواد غیر استاندارد و توسط افراد غیر متخصص انجام شود.کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی