(پروفیل بر)Broadband


کاربرد در خدمات فولادی کارخانجات متوسط و بزرگ،کارگاه ها و تعمیرگاه ها

مواد مورد برش;

فولاد های کربنی، فولاد های کرمی، فولاد چهار پهلو فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ (استیل )، فولاد نیکلی لوله ها از جنس های مختلف.

کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.