ایده هایی برای پیشرفت

شروع فعالیت تجاری مان در صنعت برش بر می گردد به سال 1332 هجری شمسی در بازار بزرگ تبریز ؛ که اولین کارگاه قیچی سازی مان را تاسیس نمودیم. سپس در ادامه فعالیت تجاری مان در سال 1345 هجری شمسی موفق به دریافت جواز کسب در صنعت برشکاری شدیم .در سال 1384 فعالیت خود را در راستای ارائه خدمات تخصصی تیغ اره شروع نمودیم و سپس در سال 1388شرکت ابزار برش ایده آل را که یکی از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ فناوران ایده آل برش میباشد با رویکردی نوین با هدف ارائه خدمات و تکنیک های برش قطعات فولادی مورد نیاز اکثر صنایع کشور تاسیس کردیم .