موردی برای نمایش وجود ندارد.

بهینه سازی کارکرد تیغه اره نواری

ترتیب نمایش:

بهینه سازی کارکرد تیغه اره نواری


از عوامل موثر دربهبود عملکرد تیغ اره نواری  ایجاد یک سیستم هماهنگ بین اپراتور،دستگاه اره نواری،مواد برش و همچنین تیغ اره نواری می باشد.      به طور کلی چنانچه در حین عمل برشکاری تیغ اره نواری ، دستگاه اره نواری و همچنین قطعات برش خورده توسط اپراتور کنترل شود عمر تیغ اره نواری بهبود قابل ملاحظه ای پیدا میکند 

علل اصلی در خرابی تیغ اره نواری 

 خورد شدگی یا صاف شدن دندانه تیغ اره نواری :


1-اگردندانه های  تیغ اره نواری مصرفی  بدون توجه به نوع متریال و سایز قطعه مورد نظر جهت برشکاری یک تیغ اره نواری  با تعداد دندانه هایی غیر استاندارد انتخاب شود  

2- وجود نقص در قسمت های مختلف دستگاه برش (دستگاه اره نواری ) 

3-اگر سرعت برش به طور صحیح و استاندارد برای دستگاه اره نواری تعریف نشود برای مثال دستگاه با سرعت خیلی بالا یا خیلی پایین استفاده شود در این صورت باعث خوردشدگی یا صاف شدگی دندانه های تیغ اره نواری  میشود.

4- اگر  قسمت جوش تیغ اره نواری  به طور صحیح جوش نشده باشد .

5-اگر فرچه سیمی برای تمیز کردن به صورت صحیح کار نکند در این صورت براده های تولید شده باعث ایجاد فشار به گیرها میشود و در نهایت باعث خوردشدگی دندانه های تیغ اره نواری میگردد.

6- اگر مایع سرد کننده درست و صحیح در محل برش متمرکز نگردد.  

7- سمت و جهت برش تیغ اره نواری باید به طور صحیح بر روی دستگاه سوار شود اپراتور محترم باید به جهت برش دندانه های تیغ اره نواری توجه مضاعف داشته باشد که جهت حرکت دوّاری دستگاه برش باید هماهنگ با جهت دندانه های تیغ اره نواری مصرفی باشد.غیر اینصورت باعث از بین رفتن دندانه های تیغ اره نواری می شود.

 شکستن جوش تیغ اره نواری  :

1-بازو های راهنمای تیغ اره نواری  در دستگاه برش ( دستگاه اره نواری ) مستهلک شده باشند(بلبرینگ ها یا تیغچه ها)  نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشند.

2-تنظیمات بازو های راهنمای تیغ اره نواری  به درستی توسط شخص اپراتور یا مسئول دستگاه انجام نشود.  

3- نسبت اندازه ی چرخ های راهنما(فلکه ها) به تیغ اره نواری مناسب نباشد.

4- تیغ اره نواری خیلی سفت بر روی دستگاه نصب شود یعنی ضریب آزادی تیغ اره نواری کمتر شود.

5-سرعت برش خیلی بالا باشد .

6- جوش تیغ اره نواری در کارگاه های غیر استاندارد و با مواد غیر استاندارد و توسط افراد غیر متخصص انجام شود.

7-در فصول سرما به هنگام بی باری دستگاه برش ( دستگاه اره نواری ) تیغ اره نواری می بایست شل شوند تا تغییرات دمایی باعث شکستی از محل جوش شدگی نشود.

 شکستن تیغ اره نواری از پهنا:

1-استفاده از تیغ اره نواری مستهلک و کهنه و کند.

2-طریقه و زاویه برش ناصحیح برای برش .

3-تنظیمات نادرست و غیر اصولی بازو های راهنمای تیغ اره نواری در دستگاه برش ( دستگاه اره نواری )

4- معیوب بودن بازو های راهنمای تیغ اره نواری  دستگاه بر ( دستگاه اره نواری ) 

5- تنظیم نادرست سرعت برش افراط و یا تفریط در سرعت برش و انتخاب سرعت برش غیر استاندارد.

6-استفاده از تیغ اره نواری هایی که داندانه هایش صاف یا خورد شده باشد.

7- سفت کردن بیش ازحد تیغ اره نواری بر روی دستگاه برش.( دستگاه اره نواری )

8-در فصول سرما به هنگام بی باری دستگاه برش (دستگاه اره نواری ) تیغ اره نواری می بایست شل شود تا تغییرات دمایی باعث ایجاد شکستگی درتیغ اره نواری ازقسمت پهنا  نشود.

 کند شدن دندانه های تیغ اره نواری :

1-طریقه نادرست برش از حیث زاویه برش .

2- اگر جریان آب صابون یا هر مایع خنک کننده متمرکز یا متداوم نباشد.

3- اگر سرعت برش ، زاویه برش و دندانه های تیغ اره نواری به طور صحیح انتخاب  نشده باشند.

4- اگر تیغ اره نواری با فشار مناسب بر روی دستگاه اره نواری نصب نشده باشد.

برش نامنظم یا رگه دار :


1-اگر سرعت برش و سرعت چرخش تیغ نواری روی دستگاه شدیداً بالا یا پایین باشد.

2-اگر زاویه و طریقه برش استاندارد نباشد.

3-اگر تیغ اره نواری کند یا معیوب باشد.

4- اگر فرچه سیمی درست عمل نکند.

5-  اگر جوش تیغ اره نواری در کارگاه های غیر استاندارد و با مواد غیر استاندارد و توسط افراد غیر متخصص انجام شود.

6-چنانچه بازوهای راهنمای تیغ اره نواری کج و یا شل باشد.

7-فاصله بازوهای راهنمای تیغ اره نواری نباید نسبت به قطعه برشکاری زیاد باشد.

8-شل بودن  تیغ اره نواری به علت پایین بودن فشار کشش و یا طول غیر استاندارد (بلند بودن) تیغ اره نواری 

دسته‌بندی